Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku:

COLO-COLO PODWYKONAWSTWO LOGISTYCZNE Sp. z o.o.

 • liczba głosów: 2.000.000
 • % udział w liczbie głosów na WZ: 47,0%
 • % udział w ogólnej liczbie głosów: 34,0%

Krzysztof Stanik

 • liczba głosów: 1.244.000
 • % udział w liczbie głosów na WZ: 29,2%
 • % udział w ogólnej liczbie głosów: 21,1%

COMHOP Sp. z o.o.

 • liczba głosów: 546 320
 • % udział w liczbie głosów na WZ: 12,8%
 • % udział w ogólnej liczbie głosów: 9,3%

Zbigniew Szkopek

 • liczba głosów: 418.689
 • % udział w liczbie głosów na WZ: 9,8%
 • % udział w ogólnej liczbie głosów: 7,1%

Podstawa prawna:

 • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
 • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu