Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 16 listopada 2016 r. do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany list intencyjny zawarty pomiędzy Spółką a APANET Green System sp. z o.o. dotyczący ogólnych warunków współpracy.

W ramach nawiązanej współpracy zadaniem Alumast S.A. będzie przedstawienie możliwości zainstalowania zintegrowanych urządzeń i dostępności serwisowej w kompozytowym słupie świetlnym dla zminimalizowania kosztów utrzymania instalacji i oszczędności energii oraz przedstawienie możliwości magazynowania energii elektrycznej.

Natomiast APANET Green System Sp. z o.o. będzie miała za zadanie w szczególności przedstawienie Alumast S.A. dostępnych rozwiązań w dziedzinie inteligentnych systemów sterownia oświetleniem ulicznym, zgodnych ze światowym standardem LonWorks, zapewniających otwartość systemu oraz maksymalną możliwą do osiągnięcia oszczędność w zużyciu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast S.A.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu