W nawiązaniu do raportu nr 8/2016 Zarząd Alumast S.A. informuje, iż podpisał umowę na dostawę słupów kompozytowych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy to: 647.860 zł netto.
Dostawy będą realizowane w 2016 i 2017 roku.
W 2016 roku wartość zamówień wyniesie: 374.834 zł netto, w 2017 roku: 273.026 zł netto. Dostawy przewidziane na 2016 roku będą dostarczone w terminie 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, dostawy przewidziane na rok 2017 będą realizowane do 30 kwietnia 2017 rok. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast S.A.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu