Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2017 roku:

COMHOP Sp. z o.o.
– liczba głosów: 1.546.320
– % udział w liczbie głosów na WZ: 51,29%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,62%

Zbigniew Szkopek
– liczba głosów: 418.686
– % udział w liczbie głosów na WZ: 13,89%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,56%

Krzysztof Stanik
– liczba głosów: 1.000.000
– % udział w liczbie głosów na WZ: 33,17%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 20,45%

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu