Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki