Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy.
Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2019 rok..

Podstawa prawna:

§5 ust.6.1-6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu