Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu


Załączniki