• 15/2020 | Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2020 | Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 6/2020 | Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2019 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2019 rok. Podstawa prawna: §5 ust.7.1-7.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2020 | Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2019 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy.Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2019 rok.. Podstawa prawna: §5 ust.6.1-6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2020 | Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu