• 14/2019 | Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 10/2019 | Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 6/2019 | Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2019 | Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2018 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2018 rok. Podstawa prawna: §5 ust.7.1-7.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 4/2019 | Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2018 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2018 rok. Podstawa prawna: §5 ust.6.1-6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 3/2019 | Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"  Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu