Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż 16 czerwca 2020r. odebrał oświadczenie Pana Michała Góreckiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem od
dnia 29 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu