Zarząd Alumast S.A. informuje, że w związku z tym, iż dane finansowe spółki zależnej Energy Composites Sp. z o.o. są istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Alumast S.A., Spółka podjęła decyzję o konsolidowaniu sprawozdań finansowych spółki zależnej – Energy Composites Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za I kwartał 2016 roku. W związku z powyższym Spółka informuje, że wyszczególnione w raporcie nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku Raporty kwartalne zostaną opublikowane jako Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy kapitałowej Alumast.

Przekazywanie Skonsolidowanych raportów kwartalnych będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016;
– raport za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016;
– raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 , § 5 ust. 2 i 2a, § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu