Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 23 marca 2016 roku otrzymał zawiadomienie o wyborze oferty Spółki na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych instalacji oświetlenia ulicznego w Skierniewicach. Wartość oferty: 157.441,76 zł netto (193.653,37 zł brutto) Termin zakończenia robót: do 30.09.2016 roku. Zarząd uznał informację za istotną, ponieważ jest to pierwszy przetarg z przedstawieniem kompleksowej oferty spółki: od projektu przez montaż do serwisu, w ramach którego dostarczone będą słupy kompozytowe oraz oprawy BENITO.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu