Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 marca 2015 roku otrzymał zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami. Wartość zamówienia: 1.018.718,72 zł netto. Termin realizacji dostaw: przełom II i III kwartału 2015 roku.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu