Zarząd Alumast S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na opracowanie koncepcji, przeprowadzenie obliczeń, wykonanie projektu technicznego oraz dostawę i zainstalowanie systemu bram wykonanych z materiałów dielektrycznych. Odbiorca należy do Polskiej Grupy Zbrojnej. Wartość oferty: 365.310 zł brutto Termin realizacji: I półrocze 2015 Całość zamówienia realizowana jest w oparciu o technologię wykorzystywaną do produkcji słupów kompozytowych oraz nową technologię wykorzystywaną do produkcji kompozytowych konstrukcji kratowych. To pierwsze zamówienie pozyskane w ramach procedury przetargowej od kiedy Spółka odzyskała zdolność do uczestniczenia w przetargach (16 stycznia 2015 Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmian w KRS w zakresie wykreślenia wpisów dot. upadłości).

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu