Zarząd Alumast SA informuje, iż 13 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA podjęło uchwały o:
– odwołaniu Pana Witolda Pierzyńskiego ze składu Rady Nadzorczej
– powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Cieślara, Pana Michała Góreckiego i Pana Piotra Międlara na obecną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej tj. na okres do 27 czerwca 2017 roku

Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:
Pan Aleksander Cieślar
Pan Michał Górecki
Pan Adam Guz
Pan Leszek Kołoczek
Pan Piotr Międlar
Pani Mirosława Płużek
Pan Bartosz Zalewski

W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Opublikowano: 2013-12-19

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 19 grudnia 2013 roku otrzymał z Ministerstwa Skarbu Państwa pismo, w którym Minister Skarbu Państwa podtrzymuje wydane w dniu 25 czerwca 2013 r. oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o zamiarze udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację dla Alumast S.A. w formie dotacji w wysokości 4,8 mln zł.
W związku z tym, iż Minister Skarbu Państwa nie zmienił swojej dotychczasowej opinii o zamiarze udzielenia pomocy, projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację dla Alumast S.A. może zostać notyfikowany Komisji Europejskiej.
Notyfikacja pomocy to powiadomienie Komisji Europejskiej o zamiarze udzielenie pomocy publicznej. Komisja Europejska sprawdza czy ma do czynienia z pomocą, jeżeli tak, weryfikuje czy pomoc ta jest zgodna z warunkami dopuszczalności, czyli czy jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Komisja bada także czy udzielanie notyfikowanej pomocy nie wpływa w negatywny sposób na stan konkurencji. Organem dokonującym notyfikacji jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który kontaktuje się z Komisją za pośrednictwem Przedstawicielstwa RP przy Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu