Zarząd Alumast SA informuje, iż Alumast GmbH z siedzibą w Niemczech, spółka zależna Alumast SA, w dniu 14 listopada 2013 roku podpisała umowę z niemiecką firmą Actensys, której przedmiotem jest montaż instalacji solarnej o mocy ok. 3,8 MWp. Wartość prac wykonywanych przez Alumast GmbH wynosi ok. 160 tysięcy euro. Inwestycja zlokalizowana jest w okolicach Hamburga w północnych Niemczech.

Termin zakończenia prac to grudzień 2013 roku.

Realizacja instalacji solarnych przez spółki zależne Alumast SA tj. Alumast GmbH (z siedzibą w Niemczech) oraz SWE Sp. z o.o. (z siedzibą w Polsce) wprowadza Alumast SA w nowe, szybko rozwijające się obszary działalności związane z OZE, co wpłynie na rozwój Spółki Alumast SA oraz zwiększy udział marki Alumast na rynku krajowym i międzynarodowym.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu