Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż 17 lutego 2020 r. otrzymał oświadczenie p. Daniela Olendra o rezygnacji, ze skutkiem natychmiastowym, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu