Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 marca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Adama Sobczaka z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu