Zarząd Alumast SA informuje, iż 2 października 2013 roku podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia Platformy Innowacji Energooszczędnych.
Sygnatariuszami porozumienia zostali: Alumast SA, Miasto Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. RAFAKO SA, Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. oraz Viessmann Sp. z o.o.

Strony listu intencyjnego, poprzez jego podpisanie, wyraziły wolę długofalowej współpracy, stawiając sobie za główny cel utworzenie Platformy Innowacji Energooszczędnych, której misją będzie:
-wspólna realizacja przedsięwzięć badawczych, edukacyjnych, biznesowych, konferencyjnych oraz integracja branży, jej dalszy rozwój, reprezentacja na rynkach zagranicznych,
-działalność edukacyjna, polegająca na stworzeniu możliwości zastosowania badań w praktyce, poprzez bezpośrednie kontakty przedstawicieli świata nauki, w tym studentów, z konkretnymi przedsiębiorcami,
-promocja ziemi raciborskiej jako obszaru rozwoju i zastosowania powyższych technologii.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu