Alumast S.A. informuje, iż 14 sierpnia 2014 roku Alumast S.A. i Hefal Serwis S.A. zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy przedwstępnej objęcia przez Hefal Serwis S.A. akcji nowej emisji.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu