Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 lipca 2013 roku otrzymał zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych. Zamówienie opiewa na kwotę 863.677,12 zł netto (1.062.322,86 zł brutto). Termin realizacji dostawy to sierpień/wrzesień 2013 roku.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Radosław Łoś – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu