Zarząd Alumast S.A. informuje, iż uległ zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za II kwartał 2015 roku. Raport okresowy za II kwartał 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2015 roku. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2015 z 29.01.2015 pierwotny termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r. wyznaczony był na dzień 14 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna:

  • § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu