Zmiany w składzie Zarządu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 4 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki Alumast S.A. podjęła uchwałę o:
– odwołaniu Zbigniewa Szkopka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
– powołaniu Zbigniewa Szkopka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki,
– powołaniu Dariusza Chlastawę do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
W załączeniu informacje dot. nowego Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Pełny skład Zarządu Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:
Beata Hut – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Szkopek – Członek Zarządu
Dariusz Chlastawa – Członek Zarządu

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki