Zmiany w składzie Zarządu Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 8 czerwca 2022 roku otrzymał:
– oświadczenie Pana Zbigniewa Szkopka o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 30 czerwca 2022 roku
– oświadczenie Pana Dariusza Chlastawy o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 8 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu