Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o:
– odwołanie z Rady Nadzorczej dotychczasowych członków Rady Nadzorczej
– powołaniu do Rady Nadzorczej:
Pana Zbigniewa Szkopka
Pana Leszka Kołoczka
Pana Tomasza Siwowskiego
Pana Roberta Jędrzejczyka
Pana Jakuba Powroźnika

W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu
  • Arkadiusz Pietraszewski – Członek Zarządu

Załączniki