Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o:
– odwołanie z Rady Nadzorczej:
Pana Przemysława Kulasiewicza
Pana Bartosza Króla
– powołaniu do Rady Nadzorczej:
Pana Tomasza Siwowskiego
Pana Roberta Jędrzejczyka

W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:
Pan Leszek Kołoczek
Pan Bartosz Zalewski
Pan Przemysław Hewelt
Pan Jakub Powroźnik
Pan Tomasz Siwowski
Pan Robert Jędrzejczyk

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki