Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. („Spółka”), informuje, że Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Tomasza Siwowskiego oraz Pana Roberta Jędrzejczyka na Członka Rady Nadzorczej.

Zgłoszenie zostało dokonane przez Akcjonariusza Pana Zbigniewa Szkopka.

Kandydatury zgłoszone zostały w związku ze zwołaniem na dzień 13 stycznia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przewidującego w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Do zgłoszenia dołączono życiorysy kandydatów oraz ich zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem. Powyższe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki