Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania, na którym obecni byli wszyscy akcjonariusze Spółki.
W załączeniu treść podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu
  • Arkadiusz Pietraszewski – Członek Zarządu

Załączniki