Treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022 Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 18 marca 2022 roku.

Do uchwał nr 4 i 5 zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki