Treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2022, dokonane zmiany Statutu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 czerwca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania, na którym obecni byli wszyscy akcjonariusze Spółki.
W załączeniu treść podjętych uchwał oraz informacje o dokonanych zmianach Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7,Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu