Treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022, dokonane zmiany Statutu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 13 stycznia 2022 roku.

W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje informacje o dokonanych zmianach Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7, § 4 ust. 2 punkt 7a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu