Powołanie Członka Zarządu i Prokurenta Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 9 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki Alumast S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Arkadiusza Pietraszewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Ponadto 9 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Joppke do pełnienia funkcji Prokurenta. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z członkiem Zarządu.

W załączeniu informacje dot. nowego Członka Zarządu i Prokurenta, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki