Zarząd Alumast S.A. informuje, iż z dniem 24.11.2020 r. podjął uchwałę o odwołaniu prokury łącznej udzielonej Panu Arkadiuszowi Królowi.

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu