Zmiana umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 06 lipca 2015 r. podjął informację o podpisaniu przez drugą stronę, PlatiniumInvestments sp. z o.o., aneksu do umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z dnia 21 marca 2013 roku, o zawarciu której Emitent informował w raporcie 8/2013. Aneks dotyczy doprecyzowania warunków umowy w związku z planowanym wprowadzeniem akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Radosław Łoś – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu