Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 23 lipca 2014 roku Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie wniosku Spółki o udzielnie pomocy na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4,8 mln zł. Z komunikatu zamieszczonego w dniu 24 lipca 2014 roku na stronie Komisji Europejskiej wynika, iż nie wniesiono zastrzeżeń co do udzielania pomocy Spółce. Do dnia publikacji niniejszego raportu spółka nie otrzymała oficjalnej decyzji Komisji Europejskiej. O jej otrzymaniu Zarząd Alumast S.A. poinformuje odrębnym komunikatem.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu