Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o odwołaniu Pana Piotra Międlara ze składu Rady Nadzorczej.

Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:
Pan Aleksander Cieślar
Pan Michał Górecki
Pan Adam Guz
Pan Leszek Kołoczek
Pani Mirosława Płużek
Pan Bartosz Zalewski

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu