Zarząd Alumast SA informuje, iż 04 lipca 2013 roku wysłał wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii do przedłożonego przez Spółkę wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację.
Otrzymanie pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jednym z warunków udzielenia przez Ministerstwo Skarbu Państwa pomocy na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4,8 mln

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu