Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 czerwca 2015 roku otrzymał dwa zamówienia na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych: – zamówienie dla kolei litewskiej na kwotę 28,3 tys. euro, termin realizacji lipiec 2015 – zamówienie dla kolei łotewskiej na kwotę 49,6 tys. euro, termin realizacji lipiec/ sierpień 2015.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu