Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu