Zarząd ALUMAST S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 05 sierpnia 2020 roku powziął informację o rejestracji w dniu 28 lipca 2020 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS zmian statutu Spółki.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki oraz wykaz zmian Statutu

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu