Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania:
– Pana Przemysława Hewelta (Hewelt)
– Pana Przemysława Kulasiewicza (Kulasiewicz)
– Pana Bartosza Króla (Król)
– Pana Jakuba Powroźnika (Powroźnik)
na Członków Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się w dniu 26.06.2022
W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu