Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż 22 czerwca 2020 r. odebrał oświadczenie Pana Jarosława Puzonia (Puzoń) o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 23 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu