Zarząd ALUMAST S.A. (“Emitent”) informuje, iż 30 września 2019 r. otrzymał oświadczenie o rezygnacji p. Arkadiusza Króla z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Przyczyną rezygnacji jest powołanie p. Arkadiusza Króla do pełnienia funkcji prokurenta Spółki, co uniemożliwia dalsze sprawowanie mandatu członka rady nadzorczej w związku z zakazem prawnym wynikającym z art. 387 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505).

Podstawa prawna:

  • Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 oraz § 10 ust. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu