Zarząd Alumast SA informuje, iż ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2012 rok.

Raport roczny Spółki za 2012 rok zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna:

  • § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu