Zarząd Alumast S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017
Raport za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017
Raport za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017
Raport za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017
Raport roczny za rok 2016 rok – 05 maja 2017.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu