Zarząd Alumast S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– za IV kwartał 2013 – 14 lutego 2014
– za I kwartał 2014 – 15 maja 2014
– za II kwartał 2014 – 14 sierpnia 2014
– za III kwartał 2014 – 14 listopada 2014

Raport roczny:
– za 2013 rok – 28 maja 2014

Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu
bieżącego.

Podstawa prawna:

  • § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu