Zarząd Alumast SA podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– za IV kwartał 2012 – 14 lutego 2013
– za I kwartał 2013 – 15 maja 2013
– za II kwartał 2013 – 14 sierpnia 2013
– za III kwartał 2013 – 14 listopada 2013

Raport roczny:
– za 2012 rok – 27 maja 2013

Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu