Rysunki techniczne

Kompozytowe słupy oświetleniowe wkopywane w grunt

wszystkie rysunki do pobrania na portalu Archispace.pl

Kompozytowe słupy z podstawą do montażu na fundamencie

wszystkie rysunki do pobrania na portalu Archispace.pl

Rysunki do pobrania - wysięgniki aluminiowe

Wysięgnik jednostronny
Kąt nachylenia 5°

Grupa WJ1

WJ1/60/5/500
WJ1/60/5/1000
WJ1/60/5/1500

Grupa WJ2

WJ2/60/5/500
WJ2/60/5/1000
WJ2/60/5/1500

Grupa WJ3

WJ3/60/5/500
WJ3/60/5/1000
WJ3/60/5/1500

Wysięgnik dwustronny
Kąt nachylenia 5°

Grupa WD1

WD1/60/5/500
WD1/60/5/1000
WD1/60/5/1500

Grupa WD2

WD2/60/5/500
WD2/60/5/1000
WD2/60/5/1500

Grupa WD3

WD3/60/5/500
WD3/60/5/1000
WD3/60/5/1500

Wysięgnik jednostronny, pionowy, prosty

Grupa WP

WP/60/1000