Certyfikaty

Działamy zgodnie z prawem!
Słup oświetleniowy jest wyrobem budowlanym – sprawdź jak powinien być znakowany i poprawnie wprowadzany do obrotu

 

wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu – wytyczne ZETOM

wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu – prezentacja ALUMAST

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Certyfikat Zgodności (CE) z normą europejską PN EN 40-7:2002

pobierz

Dokument nadzoru nad certyfikatem

pobierz

Certyfikat 2020

pobierz

Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 12767: 2019 “Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych — Wymagania i metody badań”

pobierz – wersja PL/ENG

pobierz – wersja ENG

pobierz – wersja CZ

Dokument nadzoru nad certyfikatem

pobierz – wersja CZ

Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 60529, PN-EN 62262 oraz PN-EN 50102; stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych IP44, stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi IK10

pobierz

Dopuszczenie do stosowania na PKP PLK kompozytowych słupów oświetleniowych

pobierz

Pozytywna opinia dotycząca kompozytowych słupów oświetleniowych Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

pobierz

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej nadane przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
pobierz

Dokument potwierdzający wiarygodność spółki ALUMAST S.A. dla potrzeb realizacji kontaktów na rzecz NSPA

pobierz

Opinia GDDKiA dotycząca kompozytowych słupków drogowych

pobierz