Certyfikaty

Działamy zgodnie z prawem!
Słup oświetleniowy jest wyrobem budowlanym – sprawdź jak powinien być znakowany i poprawnie wprowadzany do obrotu

 

wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu – wytyczne ZETOM

wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu – prezentacja ALUMAST

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Certyfikat Zgodności (CE) z normą europejską PN EN 40-7:2002

pobierz

Dokument nadzoru nad certyfikatem

pobierz

Certyfikat 2020

pobierz

Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 12767: 2019 “Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych — Wymagania i metody badań”

pobierz – wersja PL/ENG

pobierz – wersja ENG

pobierz – wersja CZ

Dokument nadzoru nad certyfikatem

pobierz – wersja CZ

Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 60529, PN-EN 62262 oraz PN-EN 50102; stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych IP44, stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi IK10

pobierz

Certyfikat Zgodności z normą PN – EN ISO 14067 – Gazy cieplarniane — Ślad węglowy wyrobów — Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji

POBIERZ – WERSJA PL

POBIERZ – WERSJA ENG

Dopuszczenie do stosowania na PKP PLK kompozytowych słupów oświetleniowych

pobierz

Pozytywna opinia dotycząca kompozytowych słupów oświetleniowych Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

pobierz

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej nadane przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
pobierz

Dokument potwierdzający wiarygodność spółki ALUMAST S.A. dla potrzeb realizacji kontaktów na rzecz NSPA

pobierz

Opinia GDDKiA dotycząca kompozytowych słupków drogowych

pobierz