• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

    Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla ALUMAST SA" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N) Cele projektu: Spółka chce zintensyfikować swoje działania na targach międzynarodowych. Celem spółki jest pozyskanie dystrybutorów na danych rynkach docelowych. Grupą docelową dla Wnioskodawcy są hurtownie elektryczne, producenci opraw oświetleniowych, projektanci oświetlenia zewnętrznego oraz pozostałe firmy dystrybuujący słupy oświetleniowe na danych rynkach. Okres realizacji : 01.08.2020 – 31.10.2020 Wartość projektu : 121 475,01 zł Dofinansowanie ze środków unijnych: 121 475,01 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

    Tytuł projektu: "ZAPROJEKTUJ Z NAMI BEZPIECZNY I NOWOCZESNY ŚWIAT - Internacjonalizacja innowacyjnych rozwiązań na bazie słupów kompozytowych" Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.5.5. „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020 Krótki opis projektu: Niniejszy projekt dotyczy udziału Wnioskodawcy w międzynarodowych targach skupiających się wokół branży oświetleniowej i telekomunikacyjnej oraz promocja polskich produktów na rynkach zagranicznych. Promowane produkty to słupy kompozytowe oferujące oprócz standardowej funkcji jaką jest oświetlenie, szereg dodatkowych opcji takich jak funkcja ładowania telefonów, ładowania pojazdów elektrycznych, wyposażenie słupa w nadajniki dźwiękowe, świetlne systemy ostrzegawcze a także czujniki ruchu. Udział w targach umożliwia ekspansję na rynki zagraniczne i promocję innowacyjnych rozwiązań, które wyróżniają się na tle innych ze względu na liczne zalety. Natomiast usługa doradcza ma pomóc Wnioskodawcy w zbadaniu rynku pod kątem ewentualnych wymagań i regulacji dot. branży w której działa Wnioskodawca a także pomóc w zbudowaniu sieci dystrybucji na danym rynku poprzez przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz instrukcji niezbędnych do sprzedaży produktów. Cele projektu: Spółka chce zintensyfikować swoje działania na targach międzynarodowych. Celem spółki jest pozyskanie dystrybutorów na danych rynkach docelowych. Grupą docelową dla Wnioskodawcy są hurtownie elektryczne, producenci opraw oświetleniowych, projektanci oświetlenia zewnętrznego oraz pozostałe firmy dystrybuujący słupy oświetleniowe na danych rynkach. Okres realizacji : 01.08.2019 – 31.10.2021 Wartość projektu : 135 021,62 zł Dofinansowanie ze środków unijnych:  67 510,81 zł Tytuł projektu: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zaimplementowanie nowoczesnych technologii w zakresie procesów produkcyjnych, kadrowych i zarządczych w firmie, oraz wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w komunikacji marketingowej, ułatwiające wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w dobie pandemii COVID-19” Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2. „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020 Krótki opis i cele projektu: Celem projektu jest umożliwienie wdrożenia na rynek innowacyjnych produktów Wnioskodawcy w postaci ultralekkich słupów kompozytowych, elektroenergetycznych i oświetleniowych, spełniających normy w zakresie bezpieczeństwa biernego, z możliwością wyposażenia w funkcje SMART, poprzez digitalizację procesów zarządzania produkcją, kadrowych i biznesowych, wraz z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz wirtualnej (VR) w komunikacji marketingowej. Poprzez włączenie technologii cyfrowych w całokształt procesów zachodzących w firmie, oraz wprowadzenie odpowiednio skonstruowanego przekazu marketingowego wykorzystującego nowe technologie, Wnioskodawca wzmocni swoją konkurencyjność dzięki możliwości dotarcia do klientów krajowych i zagranicznych, oraz możliwości dostosowania się do specyfiki konkretnych rynków. Zyska tym samym narzędzia do wdrożenia swoich innowacyjnych produktów, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Okres realizacji : 06.10.2020 – 31.12.2021 Wartość projektu : 876 174,95 zł Dofinansowanie ze środków unijnych:  744 748,69 zł