• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

    Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla ALUMAST SA" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N) Cele projektu: Spółka chce zintensyfikować swoje działania na targach międzynarodowych. Celem spółki jest pozyskanie dystrybutorów na danych rynkach docelowych. Grupą docelową dla Wnioskodawcy są hurtownie elektryczne, producenci opraw oświetleniowych, projektanci oświetlenia zewnętrznego oraz pozostałe firmy dystrybuujący słupy oświetleniowe na danych rynkach. Okres realizacji : 01.08.2020 – 31.10.2020 Wartość projektu : 121 475,01 zł Dofinansowanie ze środków unijnych: 121 475,01 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

    Tytuł projektu: "ZAPROJEKTUJ Z NAMI BEZPIECZNY I NOWOCZESNY ŚWIAT - Internacjonalizacja innowacyjnych rozwiązań na bazie słupów kompozytowych" Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.5.5. „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020 Krótki opis projektu: Niniejszy projekt dotyczy udziału Wnioskodawcy w międzynarodowych targach skupiających się wokół branży oświetleniowej i telekomunikacyjnej oraz promocja polskich produktów na rynkach zagranicznych. Promowane produkty to słupy kompozytowe oferujące oprócz standardowej funkcji jaką jest oświetlenie, szereg dodatkowych opcji takich jak funkcja ładowania telefonów, ładowania pojazdów elektrycznych, wyposażenie słupa w nadajniki dźwiękowe, świetlne systemy ostrzegawcze a także czujniki ruchu. Udział w targach umożliwia ekspansję na rynki zagraniczne i promocję innowacyjnych rozwiązań, które wyróżniają się na tle innych ze względu na liczne zalety. Natomiast usługa doradcza ma pomóc Wnioskodawcy w zbadaniu rynku pod kątem ewentualnych wymagań i regulacji dot. branży w której działa Wnioskodawca a także pomóc w zbudowaniu sieci dystrybucji na danym rynku poprzez przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz instrukcji niezbędnych do sprzedaży produktów. Cele projektu: Spółka chce zintensyfikować swoje działania na targach międzynarodowych. Celem spółki jest pozyskanie dystrybutorów na danych rynkach docelowych. Grupą docelową dla Wnioskodawcy są hurtownie elektryczne, producenci opraw oświetleniowych, projektanci oświetlenia zewnętrznego oraz pozostałe firmy dystrybuujący słupy oświetleniowe na danych rynkach. Okres realizacji : 01.08.2019 – 31.10.2021 Wartość projektu : 135 021,62 zł Dofinansowanie ze środków unijnych:  67 510,81 zł